Behandling/Rehabilitering

Vår breda kompetens innebär fysioterapi med många möjligheter till behandling. Vid första besöket hos oss görs oftast en funktionsbedömning, och patienten får god information om sin skada/sjukdom. Därefter läggs en rehabiliteringsplan gemensamt upp helt anpassad efter patienten i fråga. Målsättningen är att patienten i möjligast mån ska återkomma till sin tidigare funktionsnivå – på bästa sätt.
Genom att använda strukturerade behandlingsprogram och utvärdering genom objektiva tester kan vi följa rehabiliteringsprocessen och därigenom hela tiden anpassa behandlingen och rehabiliteringsträningen mer effektivt.

Till vänster i menyn kan du läsa mer om våra olika behandlingsmetoder.