rehabcenter

Skövde Rehabcenter kan idag erbjuda dig;

  • Fysioterapi bedömning, behandling och rehabilitering
  • Föreläsningar och utbildningar inom idrottsmedicin, skadeförebyggande träning mm.
  • Individuella rörelse- samt styrketester (bl.a musclelab)
  • Friskvård

 

Bakgrund

Skövde Rehabcenter AB är Skövdes största privata Fysioterapimottagning. Vi kännetecknas av lång erfarenhet samt hög kompetens inom fysioterapi, ortopedisk manuell terapi, rehabilitering, och idrottsmedicin.

Hos oss arbetar fem fysioterapeuter med bred kompetens. Vi arbetar ständigt med att utvecklas och vi fortbildar oss kontinuerligt för att hålla oss uppdaterade med den utveckling och forskning som ständigt pågår inom vårt yrkesområde.
Vår breda kompetens innebär fysioterapi med många olika möjligheter till behandling.

Vid första besöket görs en funktionsbedömning.
Patienten får god information om sin skada/sjukdom samt behandlingsalternativ som vi kan erbjuda. Tillsammans läggs en rehabiliteringsplan upp, helt anpassad efter individens behov. Målsättningen är att patienten, i möjligast mån, ska återkomma till sin tidigare funktionsnivå – på bästa sätt.

Genom att använda strukturerade behandlingsprogram och utvärdering genom objektiva tester kan vi följa upp varje patients rehabiliteringsprocess och därigenom hela tiden anpassa behandlingen och träningen efter varje patients aktuella behov.
Vi har ett vårdavtal med Västra Götalands regionen.

Vår inriktning

Vi arbetar företrädesvis med diagnostik, behandling och rehabilitering av besvär från muskler, leder, nacke och rygg. Ambitionen är att försöka finna en individuell nivå för symptomlindring. Vilket innebär att behandling genomförs med en helhetssyn, samt att patienten guidas till en funktionsförbättring genom optimal vävnadsträning och läkning.

Vision

Skövde Rehabcenter har som vision att vara ett starkt företag som har en strävan att alltid ligga i framkanten inom fysioterapi, rehabilitering, ortopedisk medicin samt idrottsmedicin.
Skövde Rehabcenter har som mål att vara ett självklart förstahandsval för boende i Skövde närområde som har besvär med rörelse- och stödjeorganen.

Vår strävan är;

– God kvalitet samt hög kompetens
– Öppenhet och god tillgänglighet
– Aktivt synsätt på rehabilitering
– Stor flexibilitet mot patienten
– Patienten i centrum
– Gott bemötande